menu dblex
3lyx
syn
4dikt
hopp
saga
sken
5feeri
syner
utopi
vilja
villa
6chimär
vision
7dagdröm
drömmar
drömsyn
fantasi
fiktion
längtan
projekt
8ambition
drömmeri
illusion
svärmeri
9luftslott
10dagdrömmar
inbillning
11fantasibild
12framtidsplan
uppenbarelse
13hallucination