menu dblex
7charmör
älskare
8casanova
kurtisör
9förförare
könsatlet
10hjärtetjuv
pigtjusare
vällusting
11flickjägare
12solochvårman
13kvinnotjusare
14hjärtekrossare
15fruntimmerskarl