menu dblex
3hög
6myndig
7central
ledande
rådande
utbredd
8dominant
dominera
förnämst
9despotisk
härskande
prevalent
tyrannisk
10tongivande
överlägsen
övermäktig
11härsklysten
övervägande
12framträdande
förhärskande
13grundläggande
överskuggande
15överhandtagande