menu dblex
2
3låg
4grov
6animal
brutal
7sinnlig
9animalisk
omänsklig
onaturlig
10bestialisk
11förnuftslös
lågtstående