menu dblex
3håg
4form
plan
ådra
5anlag
legat
lynne
natur
6ansats
layout
schema
stomme
system
utkast
7anstalt
byggnad
böjelse
tendens
8karaktär
läggning
naturell
stämning
synopsis
översikt
9anordning
anstalter
fallenhet
indelning
kondition
planering
tillstånd
10anläggning
befinnande
benägenhet
fördelning
förfogande
gruppering
upplagdhet
11förordnande
temperament
uppläggning
12förberedelse
föreskrifter
mottaglighet
planläggning
uppställning
13dispositioner
förberedelser
förutsättning
14förfoganderätt
predisposition
sinnesstämning
15förutsättningar