menu dblex
6debatt
dispyt
samtal
7hearing
ordbyte
palaver
polemik
rådslag
9dryftning
konferens
ordskifte
10avhandling
behandling
kollokvium
ordväxling
resonemang
11bordssamtal
meningsbyte
rådplägning
ventilation
12skärmytsling
överläggning
13meningsutbyte
underhandling
15underhandlingar
20meningsskiljaktighet