menu dblex
4takt
6hänsyn
7klokhet
10försynthet
11förtegenhet
12tystlåtenhet
13finkänslighet
grannlagenhet