menu dblex
6tyrann
8autokrat
diktator
härskare
9hustyrann
10makthavare
maktägande
11förtryckare
översittare
13hustruplågare
självhärskare
15envåldshärskare