menu dblex
5vilse
6osäker
rådlös
vilsen
7okunnig
8veckvill
9förvillad
förvirrad
10bortkommen
förbryllad