menu dblex
4kris
noja
5olust
sänka
6baisse
spleen
7dalgång
dysfori
kristid
letargi
missmod
svårmod
8kursfall
livsleda
lågskede
lågtryck
prisfall
svartsyn
tristess
9håglöshet
melankoli
pessimism
recession
tungsinne
10förtvivlan
mjältsjuka
regression
11börsnedgång
förstämning
misstämning
nedstämdhet
12arbetslöshet
nedslagenhet
13lågkonjunktur
14nedgångsperiod
15underkonjunktur
16kraftnedsättning