menu dblex
5denne
detta
6dennes
7bemälda
8följande
11innevarande
13ifrågavarande