menu dblex
8förnedra
nedsätta
9degradera
nedflytta
nedklassa
10nedvärdera