menu dblex
5skada
stuka
6buckla
7omforma
8fördärva
förvrida
rådbråka
9vanställa
10deformeras
12formförändra