menu dblex
8tolkning
9betydelse
10förklaring
11beskrivning
bestämmande
precisering
18begreppsbestämning