menu dblex
4leka
5bugga
flyga
glida
hoppa
jazza
jigga
skava
valsa
6dallra
flämta
fröjda
kretsa
rotera
skutta
snurra
steppa
stuffa
svänga
swinga
virvla
7fladdra
8uppträda
10piruettera