menu dblex
8dagakarl
11dagsverkare
15ackordsarbetare
17jordbruksarbetare
22tillfällighetsarbetare