menu dblex
3dag
sol
syn
4ljus
sken
5glans
6aspekt
prägel
7färgton
gryning
klarhet
skimmer
8dagsljus
ljusning
stämning
synpunkt
9belysning
10ljuseffekt
11ljusstrimma
13dagsbelysning
16ljusförhållanden