menu dblex
6nasare
7tiggare
8bettlare
9gårdshund
10schackrare
16gårdfarihandlare