menu dblex
3arm
ful
lam
låg
ond
sur
4elak
fadd
karg
kass
keff
klen
knal
lågt
matt
sjuk
slät
snål
svag
torr
trög
usel
5boken
enkel
falsk
gemen
infam
knapp
krank
mager
ogill
oklar
osund
otäck
påver
ringa
risig
skral
skämd
sämre
vesen
vrång
6botten
darrig
dassig
dåligt
fallen
fattig
futtig
gammal
ledsam
lumpen
menlig
nedrig
oärlig
rubbad
ruffig
ruskig
rutten
saggig
skadad
syndig
taskig
tryckt
urusel
vissen
ynklig
ömklig
7eländig
förvänd
knackig
kryckig
lastbar
lågsint
nedsatt
oduglig
oredlig
osedlig
ovärdig
sjuklig
skadlig
smaklös
smutsig
snuskig
sorglig
svamlig
tarvlig
torftig
vemodig
ömtålig
8ankommen
bofällig
bräcklig
dekadent
enfaldig
felaktig
kraftlös
krasslig
lösaktig
medioker
obrukbar
ogynnsam
ohållbar
olämplig
onjutbar
opasslig
otjänlig
sedeslös
skrabbig
skraltig
skruttig
skrällig
skröplig
vanartig
värdelös
9bedrövlig
erbarmlig
föraktlig
fördärvad
försvagad
illavulen
jämmerlig
miserabel
oansenlig
oantaglig
obetydlig
ohälsosam
omoralisk
opassande
oskicklig
tadelvärd
underkänt
viljesvag
10andefattig
depraverad
förfalskad
förkastlig
illamående
misslyckad
oanvändbar
principlös
undermålig
uppblandad
11bristfällig
klandervärd
medelmåttig
ofullkomlig
underhaltig
underlägsen
12hållningslös
karaktärslös
mindervärdig
nedstämmande
ofullständig
ofördelaktig
otillräcklig
styvmoderlig
13illavarslande
19otillfredsställande