menu dblex
4skåp
5möbel
skänk
6detalj
kommod
kontor
7anstalt
sektion
8sekretär
9arbetsrum
chiffonjé
dragkista
klaffbyrå
ämbetsrum
10expedition
ämbetsverk
11ämbetslokal
13advokatkontor