menu dblex
4dana
mura
resa
5bilda
byggd
lägga
skapa
timra
6grunda
7anlägga
anordna
hopfoga
inrätta
uppföra
uppresa
8gestalta
uppbygga
upprätta
uppsätta
10förfärdiga
konstruera
sammanfoga