menu dblex
3vän
6kamrat
8allierad
medkämpe
9anhängare
federerad
förbunden
medlöpare
11medhjälpare
stallbroder
vapenbroder
12konfedererad
stridskamrat
16bundsförvanterna