menu dblex
3slå
5banka
bråka
bösta
dunka
hacka
hamra
hugga
picka
stöta
värka
6arbeta
dundra
klappa
klubba
knabba
knacka
krossa
prygla
stampa
trumma
7pulsera
8bearbeta