menu dblex
4vild
6bråkig
orolig
stojig
7bullrig
ljudlig
ostyrig
skrikig
skrålig
skränig
stimmig
stormig
8högljudd
larmande
skrällig
stojande
9bullrande
högröstad
skrålande
stormande
12tumultuarisk