menu dblex
3knä
lov
vik
4båge
golf
krok
krum
krök
slag
ögla
5fjord
fjärd
kurva
omväg
sväng
6bukter
ringel
slinga
spiral
vindel
7böjning
8krumbukt
krökning
vindling
våglinje
9buktighet
kroklinje
serpentin
svängning
10inskärning
kabelrulle
utbuktning