menu dblex
3dra
4baka
egga
hena
5fräsa
lägra
rosta
slipa
steka
vässa
6bränna
grilla
grädda
skärpa
stryka
7halstra
sautera
strigla
8griljera
9solbränna
10brunbränna