menu dblex
3bad
4sump
5kloak
källa
6fontän
kurort
schakt
trumma
7öppning
8surbrunn
9behållare
brunnskar
brunnsort
ljusbrunn
vattenhål
10hisstrumma
hälsobrunn
källsprång
ljusschakt
11springbrunn
vattenkonst
12avloppsbrunn
mineralkälla