menu dblex
4maka
5gemål
tjack
6flicka
fästmö
hustru
pingla
7käresta
älskade
8trolovad