menu dblex
3bit
del
5bråka
stump
6sektor
skärva
stycke
utdrag
7avsnitt
bråkdel
spillra
8fragment
splittra
10styckeverk