menu dblex
5häfte
6folder
reklam
skrift
7katalog
program
traktat
8cirkulär
pamflett
prospekt
9småskrift
10flygskrift
ströskrift
11reklamhäfte
reklamtryck
skriftspråk
13dokumentation