menu dblex
3fat
4back
kort
mark
plåt
5märke
skiva
skylt
6kvitto
marker
platta
7etikett
pollett
8packning
spelmark
underlag
9underlägg
10mellanlägg
spelbricka
11kontramärke