menu dblex
6konfys
ställd
7bestört
upprörd
8desperat
förlägen
förvånad
9förvirrad
10handfallen
12konsternerad
13desorienterad