menu dblex
4bråd
7bråttom
jäktigt
8hastande
snärjigt
10brådskande
12överhängande