menu dblex
3het
4akut
5brått
ivrig
snabb
tidig
6hastig
7bråttom
rastlös
8förtidig
hastande
jäktande
plötslig
skyndsam
överilad
9oförmodad
10brådskande
11brådstörtad
12ögonblicklig
överhängande