menu dblex
3slå
4elda
etsa
riva
röka
5bryna
fräta
gassa
glöda
hetta
härda
härja
locka
rosta
skada
steka
sveda
svida
6raffla
skövla
sticka
7angripa
förtära
glasera
kalmark
kremera
uppelda
8eldhärja
flambera
förstöra
förtorka
lapisera
upphetta
9förbränna
kalcinera
solbränna
uppbränna
vidbränna
10brunbränna
destillera
incinerera
11kauterisera