menu dblex
3gry
5brink
brott
bryta
bräda
bända
dagas
fräsa
knäck
kväsa
rista
rosta
rämna
spett
steka
stuka
6brista
bräsch
knäcka
krossa
kvadda
ljusna
randas
7bräckas
halstra
inbryta
knäckas
spricka
spräcka
spränga
8nederlag
splittra
stukning
9bristning
frambryta
lättsteka
10avsnäsning
förödmjuka
överglänsa
övertrumfa
överträffa
11avsnoppning
förkastning
13förödmjukelse
16tillrättavisning