menu dblex
3ask
bås
lår
rum
4dosa
fack
hink
låda
5kätte
skrin
unika
väska
6kolbox
kolrum
matbox
7frysbox
koffert
postbox
8bankfack
postfack
resväska
schatull
9behållare
10avbalkning
kolhämtare