menu dblex
2bo
3bol
hem
hus
lya
4gård
koja
kula
logi
säte
5hydda
kyffe
näste
tjäll
6adress
boning
hemman
husrum
krypin
skrubb
ställe
våning
7boplats
bopålar
hemvist
8boställe
härbärge
lägenhet
residens
tillhåll
10boningshus
boningsort
lantställe
manbyggnad
sommarnöje
11lantegendom
vistelseort
12uppehållsort
14uppehållsplats
15bostadslägenhet