menu dblex
4häva
5avtvå
6beröva
flytta
frånta
radera
stryka
7förtaga
8avlägsna
avskaffa
borttaga
enlevera
9eliminera
fråndraga