menu dblex
3där
död
ute
4väck
5rudis
undan
6disträ
7avsågad
okunnig
sanslös
snurrig
8avlägsen
bortrest
förlorad
hemifrån
hjälplös
hänryckt
putsväck
utgången
veckvill
9avlägsnad
drömmande
främmande
förgången
förströdd
förvirrad
ingenting
omtöcknad
uppslukad
10bortkommen
försvunnen
handfallen
medvetslös
tankspridd
11distraherad
frånvarande
12bortsprungen
14världsfrånvänd
16själsfrånvarande
17sinnesfrånvarande