menu dblex
4vett
8jugemang
11bondförnuft
urskillning