menu dblex
3typ
4text
6tecken
7initial
littera
ordalag
8signatur
9bokstäver
11arksignatur
formulering
ordalydelse
skrivtecken