menu dblex
3bur
hus
kåk
4futt
lada
låda
shop
5affär
butik
fäbod
kiosk
lager
lider
sjapp
skjul
stuga
stånd
säter
uthus
6förråd
härbre
skrubb
7kammare
magasin
varuhus
visthus
8skafferi
10handelsbod
12speceriaffär