menu dblex
3kål
ris
4blad
halm
7blasten
8bladverk
stjälkar
9grönsaker