menu dblex
3dra
4böld
föra
kåra
kära
lura
pipa
ryka
susa
tuta
valk
vina
äkta
5andas
bobba
finne
flyga
flåsa
koppa
kvesa
lufta
plita
pusta
pärla
spela
tjuta
6blemma
bubbla
fläkta
flämta
pustel
storma
utslag
virvla
vissla
7bläddra
kvissla
toalett
vesikel
8hålighet
klänning
simblåsa
9behållare
gallblåsa
hudutslag
urinblåsa
12högtidsstass