menu dblex
3hak
rus
sup
4hack
hugg
supa
5fylla
märka
skåra
snitt
6jamare
7stämpla
9florshuva