menu dblex
2be
se
4inge
mana
ropa
säga
5bedja
bestå
kräva
offra
räcka
vilja
väcka
6anmoda
betala
bjussa
fordra
förära
pröjsa
skänka
stadga
tvinga
ålägga
7befalla
bekosta
diktera
erbjuda
inbjuda
påbjuda
servera
8förordna
förpläga
invitera
kredensa
offerera
spendera
tillsäga
traktera
undfägna
välfägna
9deklarera
dekretera
framkalla
förplikta
10framtvinga
föreskriva
persvadera
presentera