menu dblex
4tass
vagn
5kloss
kärra
nalle
panda
tasse
7bindsel
bindsle
grobian
8borgenär
tvärvigg
9brumbjörn
10nallebjörn
teddybjörn
11inkasserare
12björnbindsle
14fordringsägare
transportkärra