menu dblex
4hård
kall
karg
kärv
mörk
svår
tvär
5amper
barsk
hemsk
kulen
kylig
narig
oblid
omild
skarp
stark
sträv
6dyster
frusen
sträng
vresig
7bitande
hotande
hotfull
kritisk
pepprad
stormig
8järnhård
9allvarlig
10skrämmande
11sammanbiten
12förskräcklig