menu dblex
5gynna
rädda
serva
tjäna
värja
värna
6hjälpa
skydda
stödja
7biträda
vägleda
8beskydda
försvara
medverka
undsätta
9assistera
bispringa
sekundera
subvenera
11understödja
13subventionera